Računovodstvo

Predavanja - Download

Predavanja 2 - Download

Teorija za ispit - Download

Primer ispita - Download

Primer kolokvijuma - Download

Ukoliko gornji link/linkovi ne rade, preuzmite fajlove odavde (nije direktno preuzimanje) - Download

0 komentara

Ostavite Odgovor